تورات و آفرینش آدم(ع)

image: 
در مورد آفرینش آدم، بین قرآن و کتاب مقدس تفاوت هایی وجود دارد علت این تفاوت چیست؟

در مورد آفرینش آدم، بین قرآن و کتاب مقدس تفاوت هایی وجود دارد، یکی از این تفاوت ها این است که طبق تورات در بهشت، مار آدم و حوا را فریب داد، اما در قرآن و عهد جدید این شیطان بود که آن ها را فریب داد. علت این تفاوت چیست؟

قرآن کریم و سایر کتب آسمانی پیشین از یک منشأ صادر شده و هرگز با یکدیگر ناسازگاری نداشته اند، اما از آن جا که تورات و انجیل دچار تحریف و تغییر شده اند، مقایسه تعالیم امروزی کتب مقدس با قرآن در گرو این است که حقانیت تعالیم آن ها اثبات شود، در حالی که چنین امری ممکن نیست، یعنی ما هرگز نمی توانیم اثبات کنیم که حتما موسی(علیه السلام) از جانب خداوند چنین آورده است که یک مار، آدم و حوا را فریب داد، تا بعد بپرسیم علت این تفاوت چیست.

البته در نگاه دقیق تعارضی میان این دو تعبیر وجود ندارد، چون داستان مار هم اگر صحت داشته باشد، آن مار از جانب شیطان سخن می گفته و در این صورت هم می توان گفت مار آدم و حوا را فریب داده است، و هم می توان گفت شیطان این کار را کرده است، منتهی هم سویی قرآن کریم با کتب آسمانی پیشین اقتضاء می کند اگر چنین مسئله ای اتفاق افتاده بود قرآن کریم هم از آن «مار» سخن به میان آورد.
علاوه بر این که این مسئله با عقل هم سازگاری چندانی ندارد، چرا که یک انسان معمولی هم که از یک مار فریب نمی خورد، چگونه یک پیامبر و همسر او از یک حیوان فریب خورده و سخنان او را باور می کنند؟ پیروی یک انسان از یک حیوان مسئله ای طبیعی و عادی نیست، شاید به همین خاطر برخی فلاسفه یهودی هم مار را نماد شهوت و نفس اماره می دانند.

البته متاسفانه برخی از این باورهای غلط با مسلمان شدن برخی از یهودیان به اسلام هم راه یافت که از آن تعبیر به "اسرائیلیات" می کنند، به همین خاطر شما در برخی از منابع روایی خصوصا در اهل سنت چنین مطلبی را میبینید اما هرگز قرآن آن را تأیید نمی کند. در هر صورت از آن جا که یک طرف این مقایسه کتب آسمانی تحریف شده هست، تعارضی مطرح نیست.

اما این که سخن تورات واقعا چه بوده؟ و آیا «مار» در تورات حقیقی به صورت نمادین آمده؟ یا این که تحریف شده است، و اگر تحریف شده است انگیزه تحریف کنندگان از این اضافه کردن «مار» چه بوده، آیا «مار» نماد خاصی بوده؟ آیا جایگاه و ارزش خاصی داشته؟ یا تحت تأثیر مار در معجزات حضرت موسی(علیه السلام) بوده اند؟ این یک تحقیق بنیادین و عمیق تاریخی از جامعه ی آن زمان می طلبد، البته اگر منابعی یافت شوند که به این موضوع به صورت دقیق اشاره داشته باشند.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: