تعداد نسل ها بین آدم(ع) تا خاتم(ص)

image: 
آیا درست است که بین حضرت آدم(علیه السلام) تا حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) هشتاد نسل وجود دارد؟

آیا درست است که بین حضرت آدم(علیه السلام) تا حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) هشتاد نسل وجود دارد؟

اجداد پیامبر(صلی الله علیه وآله) تا «عدنان» که بیستمین جد ایشان است در منابع تاریخی و روایی آمده است. حضرت می فرمایند: «إِذَا بَلَغَ نَسَبِي إِلَى عَدْنَانَ فَأَمْسِكُوا»؛ هنگامی که نسب من به عدنان رسید ادامه ندهید.(1)
مرحوم طبرسی با فعل مجهول (قیل) که مُشعر به ضعف مطلب است، بیان می کند: «أنّ عدنان هو ادّ بن ادد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام) ابن تارخ بن ناحور بن ساروغ ابن ارغو بن فالغ بن عابر و هو هود (عليه السلام) ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح (عليه السلام) بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ و هو إدريس (عليه السلام) (ابن يارد) بن (مهلائيل) يارد بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم‏ (عليه السلام) أبي البشر»(2)
ترجمه: عدنان همان ادّ پسر ادد پسر... آدم(علیه السلام) است.

روایات دیگری نیز ذکر شده که برخی افراد و نیز تعداد متفاوت است و برخی تعداد بین پیامبر(صلی الله علیه وآله) و حضرت ابراهیم(علیه السلام) را به چهل نفر رسانده اند اما پیامبر(صلی الله علیه وآله) می فرمایند: «إِذَا وَصَلَ النَّسَبُ إِلَى مَعَدِّ بْنَ عَدْنَانَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ (علیه السلام) كَذَبَ النَّسَّابُون‏»(3) هنگامیکه نسب من به معد بن عدنان رسید، (و از ایشان) به ابراهیم (علیه السلام)، نسابه ها دورغ می گویند.
با توجه به روایت قبل که فرموده بودند اگر تا عدنان رسید توقف کنید مشخص است این نهی از عدنان تا حضرت ابراهیم(علیه السلام) را شامل می شود.

دلیل این مطلب نیز مطابق آن چه در روایات آمده است، معلوم نبودن انساب آن حضرت (بعد از عدنان تا حضرت ابراهیم (علیه السلام) و حضرت آدم (علیه السلام)) و اختلاف نسابین است.
در روایتی آمده که حضرت فرمودند: «إذا بلغ نسبی إلى عدنان فأمسکوا ثم قرأ: «وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَیْنَ ذلِکَ کَثِیراً»، لا یعلمهم إلا الله تعالى جل ذکره»؛ هرگاه نسب من به عدنان رسید توقف کنید و سپس این آیه را خواندند: «و عاد را و ثمود را و اصحاب الرس را و نسل های بسیاری را که در میان آنها بودند (هلاک کردیم)» و سپس فرمودند: کسی جز خدا علم به این ها ندارد.(4)

بنابراین؛ اجداد پیامبر(صلی الله علیه وآله) حتی تا حضرت اسماعیل(علیه السلام) دقیق مشخص نیست تا چه رسد به فاصله حضرت اسماعیل تا حضرت آدم. لذا تعداد هشتاد واسطه بین پیامبر(صلی الله علیه وآله) تا حضرت آدم، صحیح نیست.

پی نوشت ها:
1. ابن شهر آشوب، المناقب، علامه، قم، 1379ق، ج1، ص155
2. طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الورى بأعلام الهدى‏، آل البیت، قم، 1417ق، چاپ اول، ج1، ص44
3. ابن بطریق حلی، عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، جامعه مدرسین، قم، 1407ق، ص24.
4. راوندی، قطب الدین، قصص الانبیاء (علیهم السلام)، مصحح غلامرضا عرفانیان یزدی، مرکز پژوهشهای اسلامی، مشهد، 1406ق، چاپ اول، ص316.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: