آفرینش در شش مرحله

image: 
چرا خدا در 6 مرحله آفرید؟

در قرآن آمده که خدا آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید که البته طبق نظر مفسران می دانیم که منظور از روز، دوره و مرحله است. سوال این است که چرا خدا در 6 مرحله آفرید؟ مگر خدا نمی توانست کمتر از 6 مرحله بیافریند؟ قدرت او که محدودیت نداشت.

قطعا خداوند قدرت بر ایجاد آسمان ها و زمین کمتر از 6 مرحله را نیز داشت، اما علت این که آنها در 6 مرحله پدید آمدند را در یک جمله امام صادق(علیه السلام) می فرمایند: «أَبَى اللَّهُ أَنْ يُجْرِيَ الْأَشْيَاءَ إِلَّا بِأَسْبَاب‏»؛ خداوند ابا دارد از اینکه امور را جز از طریق اسباب عادی خود جاری سازد.(1)

بنابراین شرایط مهیا شدن جهان به لحاظ فیزیکی نیازمند طی شدن یک سری مراحل ششگانه بوده است، همانطور که مثلا جنین برای تولد نیازمند یک مدت 9 ماهه است که باید طی شود، اگرچه خداوند قادر بر این است که فرزند را بدون آن 9ماه هم به دنیا بیاورد، اما ابا دارد از اینکه اقتضای قوانین طبیعت را نقض کند.

اصلا علوم به همین خاطر به وجود آمده اند چرا که همه چیز قاعده مند و در چارچوب است؛ علوم طبیعی، مهندسی، پزشکی، فیزیک و مانند آن به همین خاطر پدید آمده اند چون از یک نظم و قوانین ثابت حکایت دارند، خداوند جهان را هم طبق همین قوانین آفریده است، و به همین خاطر است که فیزیک امروز می تواند در خصوص مراحل پیدایش جهان ابراز نظر کند، چون همه چیز طبیعی و ضابطه مند اتفاق افتاده، نه به صورت معجزه و خارج از قوانین طبیعی.

اما اینکه چرا خداوند قوانین را به گونه ای نیافرید که مثلا جهان در سه مرحله خلق شود، یا جنین در 6 ماه به دنیا بیاید اینها در گرو قوانین بنیادی تری است که فعلا خارج از حیطه علم و آگاهی ماست، شاید روزی به علت آن دست یابیم، اما آن چه که امروز می توانیم بگوییم این است که علم و قدرت نامحدود الهی اقتضاء می کند نظام و قوانین آن را به بهترین حالت آفریده باشد که برتر از آن ممکن نیست، ودر مرحله ی بعد این قوانین اقتضاء می کرده است که جهان در 6 مرحله پدید آید.

پی نوشت:
1. کلینی، محمد، الكافي، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ چهارم، 1407ق، ج1، ص183.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: